Löydä paras sähkösopimus ilmaiseksi

Etsimme sinulle parhaan sähkösopimuksen useiden tarjoajien joukosta. Meiltä saat sähkösopimuksen melkein aina edullisemmin ja vähintään samaan hintaan kuin suoraan sähköyhtiöltä. Sopimus solmitaan aina sähköyhtiön kanssa täyttämällä lomake palvelussamme.

Sähkösopimus alle 5 minuutissa
Sähkösopimus heti

Etsi paras sähkösopimus ja täytä tiedot. Sähkösopimus on tehty 2 minuutissa!

Turvallinen SSL
Suojattu yhteys

Tietosi on aina 100% turvassa ja suojattu salatulla yhteydellä.

Suomalainen sähkö
100% suomalainen

SähköMittari.fi välittää suomalaista sähköä.

Sähkön hinta

Sähkön hinta Suomessa muodostuu sähköenergian hinnasta ja sähkön siirtohinnasta. Sähkön siirtohinta määräytyy paikallisen verkon omistajan mukaan eikä sitä voi kilpailuttaa. Sähkön hinnan toinen osuus on itse sähköenergian hinta, jonka sähkön myyjä tarjoaa. Sähkön myyjiä pystyy kilpailuttamaan helposti.

Sähkön myyjän tekemä sähkötarjous riippuu siitä hinnasta, millä sähkön myyjä saa ostettua itse sähköä ja kuinka hyvän tarjouksen hän haluaa tehdä myydessään sähköä eteenpäin. Suurin osa Suomessa myydystä sähköstä tulee Nord Poolin sähköpörssin kautta, jossa sähkön tuottajat ja myyjät kilpailevat tavallisen osakepörssin kaltaisesti sähkön hinnasta.

Sähkön hinta vaihtelee huomattavasti eri toimittajien välillä. Suomessa sähkön hinnalla kilpaileminen on ollut mahdollista yli 15 vuotta, joten alalla on paljon toimijoita, jotka tarjoavat toistaan edullisimpia sähkösopimuksia.

Vaikka Suomessa sähköä toimitetaan 2,5 miljoonaan kotitalouteen, vertailee vain noin 200 000 kotitaloutta sähkön hintoja vuosittain. Tämä tarkoittaa sitä, että tavallisella kotitaloudella sähkön hinta voi olla jopa 100 euroa suurempi vuosittain kuin mitä olisi mahdollista saada kilpailuttamisella.

Sähkön hintakehitys

Sähkön hintakehitys riippuu useasta yksittäisestä tekijästä. Kysynnän ja tarjonnan laki pätee sähkön kohdalla aivan samanlla tavalla kuin muiden tuotteiden kohdalla vaikka kyse onkin sinänsä aineettomasta hyödykkeestä.

Sähkön tuotantohinta rippuu sähköntuottotavasta. Tämä tarkoittaa sitä, että sähkön tuotantokustannukset vaihtelevat kysynnän määrän mukaan. Sähkön hintakehitykseen ja sähkön tuotantokustannuksiin vaikuttaa kysynnän lisäksi myös mm. säätilanne ja muiden markkinoiden tilanne esimerkiksi kivihiilen osalta.

Suuria yksittäisiä sähkön hinnan kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat seuraavat asiat:

  • Vallitseva lämpötila
  • Vesitilanne
  • Kivihiilen hinta
  • Teollisuuden sähkönkäyttö
  • Uusiutuvan energian kysyntä
  • Nord Pool Spotin tukkuhinnat
  • Sähkönmyyjien kiristynyt kilpailu
  • Helpottunut sähköntarjoajan vaihto

Suurin sähkönhintakehitykseen liittyvä tekijä on kysynnän osalta ilman lämpötila. Vaikka lyhyet vaihtelut säässä eivät näykään sähkönkulutuksessa olennaisesti, muuttaa pitkät pakkasjaksot talvella sähkön hintaa Suomessa tuntuvasti. Kotitalouksien ohella suuri osuus sähkön kysynnästä lohkeaa teollisuuden käyttöön. Tämä kysyntä on laskenut taantuman takia viime vuosina, mikä näkyy suoraan sähkön hinnan laskuna.

Vesivoimalla tuotetaan puolet Pohjoismaiden sähköstä, joten yleinen vesitilanne vaikuttaa sähkön hintaan selkeästi. Esimerkiksi vuonna 2014 sähkön hinta on ollut hyvin matalalla runsaiden sateiden ja leudon talven johdosta.

Jos vesivoimaa ei pystytä käyttämään tarpeeksi tehokkaasti hyväksi, korvataan energiavajetta kivihiilen avulla. Kivihiilen markkinahinta on laskenut viime vuosina siitä syystä, että Yhdysvalloissa liuskekaasun käyttö on yleistynyt, joka on vapauttanut kivihiiltä markkinoille.

Myös muiden sähkömarkkinoiden kysyntä vaikuttaa sähkön hintaan. Pohjoismaista on myyty perinteisesti tuntuva osuus tuotetusta sähköstä etelään Eurooppaan. Nykyinen trendi uusiutuvan energian kysynnän nousemisen osalta on laskenut Pohjoismaisen energian kysyntää muualla Euroopassa, joka näkyy suoraan hinnan laskuna Suomessa.

Nämä edellä mainitut kohdat vaikuttavat suoraan sähköpörssin hintoihin. Suomessa Nord Pool Spotin kautta kulkee n. 60% kaikesta kulutetusta sähköstä. Kyseinen sähköpörssi toimii koko Pohjoismaiden ja Balttian alueella, joka lisää Suomen sähkön hintaan vaikuttavia tekijöitä.

Sähkön tuottokustannusten ja kysynnän lisäksi kolmas sähkön hintaan suoraan vaikuttava tekijä on sähkön myyjien tekemät tarjoukset. Kilpailu eri myyjien välillä on viime vuosina lisääntynyt, joka näkyy toinen toistaan parempina sähkötarjouksina. Kilpailun koventumiseen yksi syy on myös se, että sähkösopimuksen vaihto on erittäin helppoa.

Sähkön hintaa tulevaisuudessa on vaikeaa ennustaa, joten sähkön hintavertailua kannattaa tehdä vuosittain. Sähkön hintaennustetta voidaan tehdä nykyisen säätilan ja sääennusteiden osalta jonkin verran tulevaisuuteen, mutta kuten missä tahansa pörssikaupassa, ennustaminen on hyvin vaikeaa ja riskialtista.

Sähkön siirtohinta

Sähkön hinta muodostuu sähkön siirtohinnasta ja sähköenergian hinnasta. Sähkön kokonaishinnasta tämä sähkön siirron hinta lohkaisee noin puolet.

Sähkön siirtohinta määräytyy paikallisen verkon haltijasi mukaan eikä sitä voi kilpailuttaa. Sähkön siirtohintaa rajoitetaan tästä syystä lailla, joka estää monopoliasemassa olevaa verkon haltijaa perimään liian suuria kuluja sähkön siirrosta.

Sähkön siirtohinta muodostuu sähköverkon ylläpidosta, joka sisältää tavallisimmin 24 tuntia vuorokaudessa toimivan vikapalvelun, vikojen korjauksen sekä puhelin- ja verkkopalvelun. Tämän lisäksi paikallinen sähköverkon haltija hoitaa sähkön kulutuksen mittauksen ja lisää laskuun sähköveron, valtion huoltovarmuusmaksun sekä arvonlisäveron.