Löydä paras sähkösopimus ilmaiseksi

Etsimme sinulle parhaan sähkösopimuksen useiden tarjoajien joukosta. Meiltä saat sähkösopimuksen melkein aina edullisemmin ja vähintään samaan hintaan kuin suoraan sähköyhtiöltä. Sopimus solmitaan aina sähköyhtiön kanssa täyttämällä lomake palvelussamme.

Sähkösopimus alle 5 minuutissa
Sähkösopimus heti

Etsi paras sähkösopimus ja täytä tiedot. Sähkösopimus on tehty 2 minuutissa!

Turvallinen SSL
Suojattu yhteys

Tietosi on aina 100% turvassa ja suojattu salatulla yhteydellä.

Suomalainen sähkö
100% suomalainen

SähköMittari.fi välittää suomalaista sähköä.

Sähkön kilpailutus

Sähkön kilpailutus on yksi tuottoisimmista keinoista tavalliselle kotitaloudelle säästää vuosittain selkeä summa rahaa. Sähkön hinnasta noin puolet koostuu sähköenergian hinnasta ja toinen puoli sähkön siirron hinnasta. Sähkön siirto tapahtuu aina paikallisen sähköyhtiösi verkon kautta, joten siihen hintaan ei pysty vaikuttamaan. Sähkön kilpailuttamisella voidaan vaikuttaa sähköenergiasta maksettuun hintaan ja voit valita haluamasi sähköyhtiön riippumatta yrityksen toimialueesta.

Sähkön hinnan kilpailutus on yksinkertaista, mutta ei välttämättä täysin suoraviivaista. Sähkön hinnan lisäksi kilpailutuksessa kannattaa ottaa huomioon sähkön tuottotapa ja sähkösopimuksen tyyppi. Sähkösopimuksen tyypillä voit vaikuttaa siihen kuinka usein sähkön hintasi päivitetään. Jatkuvasti voimassa olevalla sopimuksella tämä tarkastus tapahtuu yleensä kuukauden välein ja määräaikaisella sopimuksella vain kerran vuodessa tai kahdessa vuodessa. Halutessasi voit sitoa sähkösopimuksesi suoraan sähkön pörssihintaan, jolloin hinta päivittyy esimerkiksi päivittäin tai jopa tunneittain.

Sähkön kilpailuttamisen ekologiset syyt

Vaikka sähkö on laadultaan aina samanlaista, useilla sähköyhtiöillä on mahdollista valita ostetun sähkön tuotantotapa, jonka avulla ostaja voi suosia ekologisia arvoja ja säästää luontoa. Vaihtoehtoina on esimerkiksi täysin vesivoimalla, täysin tuulivoimalla tai täysin ydinvoimalla tuotettua sähköä. Sähkön kilpailutuksen kannalta tuotantotyypeillä on suhteellisen paljon eroa, joten kilpailutuksen yhteydessä tuotantotyyppeihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Ympäristöarvot ovat nousseet vuosi vuodelta tärkeämmiksi luonnon säilymisen kannalta. Sähkön kilpailuttamiselle löytyy pelkän säästetyn rahan lisäksi siis myös eettisiä syitä. Sähköyhtiöksi kannattaa tässä tapauksessa valita sellainen yhtiö, joka ei pelkästään tarjoa sähköä halvalla vaan myös pitää ympäristöarvoista huolta. Ja vaikka itse ei valitsisikaan sitä kaikkein ympäristöystävällisintä sähköntuotantovaihtoehtoa, hyvät arvot omaavaa yhtiötä kannattamalla voi pitää huolta omasta hiilijalanjäljestään.

Sähkön kilpailutus netissä

Sähkön kilpailutus netissä on nykyään erittäin helppoa ja nopeaa. Kun vuonna 1995 sähkömarkkinat vapautettiin niin, että mikä tahansa energiayhtiö voi Suomessa myydä sähköä koko maan laajuisesti, kilpailu luonnollisesti kiristyi ja sähkön kilpailuttamisella saa helposti aikaan muutosta omaan sähkölaskuun.

Netistä löytyy monia työkaluja, joiden avulla sähkön kilpailutusta voi tehdä. Edistyksellisimpiin työkaluihin tarvitsee sijoittaa vain oma osoite sekä nykyisen sähkösopimuksen tiedot ja työkalu kertoo kuinka paljon voisit säästää vuosittain vaihtamalla sähkösopimusta.

Sähkön tuotanto-osuudet Suomessa

Sähkön kilpailuttamisessa valittu energiamuoto vaikuttaa paljon sähköenergian hintaan. Yleistettynä tämä tarkoittaa sitä, että mitä pienempi sähkön tuotantotyypin tuotanto-osuus on, sitä kalliimpaa sähkö on.

Energiaviraston tekemän tilaston mukaan vuonna 2013 Suomessa kolmaosa sähköstä tuotettiin ydinvoimalla, joka selkeästi suurin osuus koko Suomen sähköntuotannosta. Seuraavaksi eniten sähköä tuotettiin vesivoimalla, jonka osuus oli 18,7 %. Vesivoimaa seurasi biomassa (15,7 %) ja kivihiili (14,6 %). Uusiutuvista energianlähteistä huomionarvoisia olivat vielä turpeen (4,9 %) ja tuulivoiman (1,1 %) osuudet. Suomessa on yli 200 sähköä tuottavaa yritystä, mikä on muihin Euroopan maihin verrattuna suhteellisesti suuri määrä. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen sähköntuotanto on hyvin hajautettu, mikä on positiivinen asia, sillä se parantaa sähkön tuotantovarmuutta ja laajentaa sähkön tuotantotapoja.

Vaikka tuulivoimalla on Suomen energiantuotossa vain reilun prosentin pieni osuus, tarjoaa moni sähköyhtiö pelkästään tuulivoimalla tuotettua sähköä. Tämä on hienoa, sillä kuten jo aiemmin mainittiin, sähkön kilpailutuksessa hinta ei ole ainoa määräävä tekijä vaan monia asiakkaita ohjaavat myös tärkeät ympäristöarvot.