Löydä paras sähkösopimus ilmaiseksi Etsimme sinulle parhaan sähkösopimuksen useiden tarjoajien joukosta. Meiltä saat sähkösopimuksen melkein aina edullisemmin ja vähintään samaan hintaan kuin suoraan sähköyhtiöltä. Sopimus solmitaan aina sähköyhtiön kanssa täyttämällä lomake palvelussamme.
Nykyisen sähkösopimuksen voimassaolo:
Toistaiseksi     Muuttamassa     Määräaikainen    
Henkilöasiakas     Yritysasiakas    
Sähkösopimus heti
Etsi paras sähkösopimus ja täytä tiedot. Sähkösopimus on tehty 2 minuutissa!
Suojattu yhteys
Tietosi on aina 100% turvassa ja suojattu salatulla yhteydellä.
100% suomalainen
100% suomalainen SähköMittari.fi välittää suomalaista sähköä.

YLEISET PALVELUEHDOT

§ 1 Tausta

LVS Brokers Oy ylläpitää Asiakkaiden sähkösopimushakemuksia yhteistyökumppaneina toimiville sähköyhtiöille välittävää Sähkömittari.fi-­palvelua (Palvelu).

LVS Brokers Oy ei itse tarjoa sähkösopimuksia tai tee niitä koskevaa myyntipäätöstä, vaan vastaanottaa sähkösopimushakemuksen Asiakkaalta ja mahdollisesti lähettää sen yhteistyökumppaneille. Yhteistyökumppanit ovat itse suoraan yhteydessä Asiakkaaseen ja Asiakas voi neuvotella ja tehdä sähkösopimuksen parhaaksi katsomansa yhteistyökumppanin kanssa.

Sähkösopimuksen tarjoaa yhteistyökumppani ja mahdollinen sähkön ostoa koskeva sopimus tehdään aina Asiakkaan ja yhteistyökumppanin välille. LVS Brokers Oy ei missään tapauksessa ole sähkön ostoa koskevan sopimuksen osapuoli, eikä siten miltään osin vastuussa sähkön ostamisesta, sähkön ostoa koskevan sopimuksen sisällöstä tai siitä koituvista velvoitteista tai vastuista.

§ 2 Rekisteröitävät tiedot

Kun annat sähkösopimushakemuksen Palvelulle esimerkiksi Internetin kautta tai hakemuslomakkeella, henkilötietosi ja haluamasi sähkösopimuksen tiedot tallennetaan Palvelun asiakastietokantaan. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointi- ja asiakasanalyyseihin, LVS Brokers Oy:n palveluiden kehittämiseen ja markkinointitoimenpiteisiin.

Palvelun kautta sähkösopimusta hakeneiden henkilöiden luottotietoja voidaan kysyä Dun & Bradstreet Oy:n ja/tai Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai muusta vastaavasta luottotietorekisteristä ja saadut luottotiedot voidaan rekisteröidä LVS Brokers Oy:n asiakasrekisteriin. Näitä tietoja voidaan luovuttaa LVS Brokers Oy:n yhteistyökumppaneina toimiville pankeille ja muille yhtiöille.

Myös sähkösopimusta Palvelun kautta hakeneen henkilön sosiaaliturvatunnus rekisteröityy Palvelun asiakasrekisteriin.

Sähkösopimusta voivat hakea vain täysi-­‐ikäset ja täysivaltaiset henkilöt.

LVS Brokers Oy:n sivustojen kautta Palveluamme käyttäville henkilöille palvelumme on maksutonta.

§ 3 Suostumus

Sähkösopimuksen hakija suostuu siihen, että hakemukseen saatu päätös voidaan lähettää Internetin kautta hakijan antaamaan sähköpostiosoitteeseen tai muun viestintävälineen kautta hakijalle. Hakija hyväksyy sen, että LVS Brokers Oy ja sähkösopimuksen tekevä sähköyhtiö tarkistavat hakijan luottotiedot ja että hakijan ilmoittamat työnantajatiedot voidaan tarkistaa ilmoitetulta työnantajalta sekä suorittaa puhelinnumerotarkistus. Hakija on ymmärtänyt, että LVS Brokers Oy ei tee itse sähkön myyntipäätöstä hakijan hakeman sähkösopimuksen osalta. Päätös tehdään yhdessä tai useammassa LVS Brokers Oy:n kanssa yhteistyötä tekevässä sähköyhtiössä.

Hakija valtuuttaa LVS Brokers Oy:n saamaan tiedot tarvittaessa sähköyhtiön tekemästä myyntipäätöksestä sekä vastaanottamaan päätöstä täydentäviä tietoja sähköyhtiöiltä.

§ 4 LVS Brokers Oy:n vastuun rajoitukset

Palvelu tarjotaan hakijalle sellaisena kuin sen on. LVS Brokers Oy ei ota mitään vastuuta Palvelun toimivuudesta, yhteistyökumppanien mahdollisesti tekemistä tarjouksista, tuotteista, tuotteita koskevan sopimuksen syntymisestä tai Palvelun johdosta syntyvästä järjestelystä muutoin.

LVS Brokers Oy ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat suomalaisesta tai ulkomaalaisesta lainsäädännöstä, viranomaisten toiminnasta, sodasta, lakosta, työsulusta tai muusta vastaavasta tapahtumasta. Tämä koskee myös tilannetta, jossa LVS Brokers Oy on yllä olevan toiminnan kohteena.

LVS Brokers Oy ei vastaa mistään epäsuorasta vahingosta. LVS Brokers Oy ei ole vastuussa missään tapauksessa vahingosta, joka on syntynyt muusta syystä.

Hakiessasi sähkösopimusta on tärkeää, että hakija tarkistaa omat tietonsa, jotta hakija voi valita itselleen sopivan sähkösopimuksen.

§ 5 Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme sivustojemme palveluita käyttävien henkilöiden henkilötietoja henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, ja huolehdimme yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Käyttämällä sivustoamme annat LVS Brokers Oy:lle oikeuden käsitellä henkilötietojasi sekä luovuttaa tai siirtää näitä tietoja LVS Brokers Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluville yrityksille Suomessa.

Henkilötietoja käsitellään sivustojemme palveluiden toteuttamiseksi. Tietoja hankitaan sivustojemme palveluiden käyttäjiltä tai hänen edustajiltaan, viranomaisten tai muiden tahojen ylläpitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotietorekisteristä.

LVS Brokers Oy käyttää asiakasrekisteriään myös sivustojen palveluiden käyttäjille suunnattuun markkinointiin. LVS Brokers Oy:n palvelun käyttäjällä on oikeus kieltää LVS Brokers Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina-­‐ ja mielipidetutkimusta tai vastaavaa tarkoitusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle LVS Brokers Oy:n henkilölle.

LVS Brokers Oy:n palvelun käyttäjällä on lisäksi oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. LVS Brokers Oy voi itse tai Palvelun käyttäjän vaatimuksesta oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi Palvelun käyttäjän tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan LVS Brokers Oy:n henkilöön. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste, josta saa lisätietoja mm. rekisteriasioista vastaavasta henkilöstä, henkilötietojen käsittelystä ja asiakasrekisterin tietosisällöstä, on saatavilla LVS Brokers Oy:n verkkosivuilla.

Käyttämällä LVS Brokers Oy:n palveluja annat suostumuksesi siihen, että tulet automaattisesti LVS Brokers Oy:n asiakkaaksi asiakasrekisteriin ja jäsenklubin jäseneksi. LVS Brokers Oy:llä on oikeus säilyttää henkilötietojasi, jotka liittyvät asiakkuuteesi ja käyttää näitä henkilötietoja informoidakseen sinua uusista palveluista, tuotteista tai tarjouksista.